Alle er mer enn du ser

Alle er mer enn du ser: Anna Merete Vika

December 11, 2020 Folk og kirke Season 1 Episode 5
Alle er mer enn du ser
Alle er mer enn du ser: Anna Merete Vika
Chapters
Alle er mer enn du ser
Alle er mer enn du ser: Anna Merete Vika
Dec 11, 2020 Season 1 Episode 5
Folk og kirke

Lars prater i dag med Anna Merete Vika. Han kaller henne, med rette, en av byens helter. Hun er nok den som er minst kjent av gjestene våre til nå - men likevel en viktig person.

Anna Merete er tidligere rusavhengig, men i dag bruker hun det meste av tiden sin på å hjelpe andre som lever med rus eller er på vei ut.

Hun er engasjert på Høyskolen for å hjelpe fagpersonell som skal jobbe i rusfeltet å forstå hvordan livet er sett fra brukernes synspunkt.

Hun er også med i støtte og selvhjelpsgrupper for folk som tidligere har levd med rus. Hun er også aktiv i FKH sitt gatefotball prosjekt.

Vi må være der for alle, uansett hvor håpløst det virker sier hun, for vi vet ikke hvem som plutselig en dag velger å snu om på livet sitt .  

Show Notes

Lars prater i dag med Anna Merete Vika. Han kaller henne, med rette, en av byens helter. Hun er nok den som er minst kjent av gjestene våre til nå - men likevel en viktig person.

Anna Merete er tidligere rusavhengig, men i dag bruker hun det meste av tiden sin på å hjelpe andre som lever med rus eller er på vei ut.

Hun er engasjert på Høyskolen for å hjelpe fagpersonell som skal jobbe i rusfeltet å forstå hvordan livet er sett fra brukernes synspunkt.

Hun er også med i støtte og selvhjelpsgrupper for folk som tidligere har levd med rus. Hun er også aktiv i FKH sitt gatefotball prosjekt.

Vi må være der for alle, uansett hvor håpløst det virker sier hun, for vi vet ikke hvem som plutselig en dag velger å snu om på livet sitt .